Sök pressmeddelanden

BalticSea2020 har återigen skrivit ledaren för Mediaplanets tidning Rädda Östersjön som skickades ut tillsammans med Svenska Dagbladet fredag den 20 september. Rädda Östersjön berättar bland annat om olika insatser för vårt innanhav och i det här numret har stiftelsen inlett med en artikel om vårt program Levande kust. För dig som inte hade möjlighet att läsa tidningen då, finns nu tillfället att läsa Rädda Östersjön i pdf.

I det här numret kan du också läsa om Niklas Zennströms engagemang för Östersjön. Klicka här för att läsa bilagan Rädda Östersjön i sin helhet.

Rddastersjn

Tidningen Rädda Östersjön ges ut av Mediaplanet i samarbete med BalticSea2020.