Sök pressmeddelanden

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) föreslår ny lagstiftning och effektiv tillsyn i den rapport som nu är överlämnad till regeringen. I rapporten framhåller HaV att en av de viktigaste insatserna för att påskynda arbetet med att förbättra de små avloppen är att kommunernas tillsynsarbete stärks.

För att tillsynsarbetet ska fungera effektivare krävs politisk förankring men också tillräckliga resurser, samt vägledning för hur tillsynen kan genomföras. HaV föreslår därför att regeringen tydligt utser vilken myndighet som bär ansvaret för att vägleda kommunens arbete. Om det bör införas en miljöskatt eller ett avgiftssystem med återföring för fastighetsägare med små avlopp tar myndigheten inte ställning till. I ett pressmeddelande säger Björn Risinger, generaldirektör vid Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) så här:

”Under utredningens gång har det blivit tydligt att det finns många olösta frågor kring avloppshanteringen och en betydande mängd frågor och förslag har inkommit från referensgruppen. Därför föreslår vi regeringen att tillsätta ytterligare en utredning.”

Ungefär 700 000 små avloppsanläggningar finns i Sverige och de bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större reningsverken gör tillsammans. På många håll i landet orsakar gamla och bristfälliga avlopp miljö- och hälsoproblem.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet och rapporten i sin helhet.

Källa: Havs- och Vattenmyndigheten.