Sök pressmeddelanden

Näringsläckage från jordbruket är den största källan till Östersjöns övergödning och många projekt pågår runt detta. Men kunskapen har oftast inte nått fram eller börjat användas av flertalet jordbrukare runt Östersjön. Ett nytt projekt finansierat av stiftelsen BalticSea2020 tar fasta på landsbrukarnas eget engagemang och kunnande. Med rådgivning och nätverksbyggande ska övergödningen minskas.

I flera EU-projekt med deltagare från länderna runt Östersjön, har intressant kunskap tagits fram om ”bästa metoder” för att minska näringsläckage från jordbruket. Det gäller inte minst EU-projekten Baltic Compass, Baltic Manure och Baltic Deal, som samlat erfarenheter och kunskap i Östersjöregionen och byggt upp ett nätverk av demonstrationsgårdar runt Östersjön. Detta ligger till grund för ett innovativt projekt som initierats av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

-    Vi vill prova åtgärder som inte bara drivs av lagar och förordningar.  Istället vill vi stimulera lantbrukare till egna initiativ för att minska näringsläckage och förbättra vattenkvalitén, baserat på deras kunskap och erfarenhet säger projektledaren Barbro Ulén, docent och forskningsledare vid Institutionen för Mark och Miljö vid SLU.

I ett första steg kommer polska lantbruksrådgivare att utbildas om mark, näringsbalans och vilket näringsläckage som kan förväntas under olika förutsättningar. Rådgivarna kommer sedan att besöka lantbrukare och diskutera vilka åtgärder som kan leda till minskat utsläpp. Lantbrukarna kan utifrån sin kunskap om gården och dess förutsättningar fokusera på de åtgärder som enkelt och billigt minskar näringsläckage. Projektet ska pågå i tre år och kommer att utvärderas genom djupintervjuer av både lantbrukare och rådgivare.

-    Vi förväntar oss ökad kunskap om hur mycket enskilda lantbrukare, med hjälp av rådgivning, utbildning och nätverkande, kan bidra till bättre vattenmiljö i Östersjön. Dessa erfarenheter ska spridas till myndigheter och intressenter runt Östersjön och i EU, säger Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020.

Projektet drivs i samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Polish Institute of Technology and Natural Sciences samt Polska Lantbruksrådgivningsbyrån i Radom.

Projektet finansieras av BalticSea2020 med bidrag från EU-projektet Baltic Compact.

För mer information, vänligen kontakta:

Barbro Ulén, docent och forskningsledare vid Institutionen för Mark och Miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet
Tel: +46 (0)18-67 12 51
E-post: barbro.ulen@slu.se
www.slu.se

Lotta Samuelson, projektledare, BalticSea2020
Tel: +46 (0)8-673 97 61
E-post: ls@balticsea2020.org
www.balticsea2020.org

Om BalticSea2020
BalticSea2020 är en privat stiftelse vars mål är att fram till år 2020 bidra till åtgärder för att förbättra Östersjöns miljö. Det skall uppnås genom att förbruka en donation om 500 miljoner kronor på konkreta åtgärder inom forskning, opinionsbildning och aktivt engagemang i projekt.

SLU Logo CMYKBalticSea2020 Logo pos NY