Sök pressmeddelanden

Någonting har hänt i och runt Östersjön. Flera djurarter mår dåligt eller har minskat i antal. Välfärdssjukdomar som cancer och infertilitet har ökat. Forskarna larmar om en ny våg av miljögifter. Foster och spädbarn är allra mest utsatta. Skärgårdsbon Cecilia vill veta vilka miljögifter hennes nyfödde Alfred fått i sig. För första gången får forskarna möjlighet att analysera spädbarnsblod. Resultatet överraskar och oroar.

Efter prisbelönade och uppmärksammade filmer om den utsatta torsken och övergödningen riktar nu Folke Rydén fokus på det kanske allvarligaste hotet mot Östersjön: nya miljögifter och farliga kemikalier.

-    Östersjön är en viktig indikator för kemikaliesamhället och nu larmar forskare om ”en andra kemikalievåg”. Det handlar om nya miljögifter som hamnar i havet och som forskarna frustrerat erkänner att de har för lite kunskap om, säger Folke Rydén.

Flera djurarter som lever i eller runt havet mår dåligt eller har minskat kraftigt i antal. Samtidigt har så kallade välfärdssjukdomar som cancer, infertilitet och allergier ökat. FN:s senaste rapport pekar på ett samband mellan sjukdomarna och nya hormonstörande kemikalier som bland annat finns i Östersjön.

I filmen får vi följa den gravida skärgårdsbon Cecilia som vill veta vilka miljögifter hon bär på. Hon vet att det är foster och spädbarn som är mest utsatta. Det visar sig att Cecilia har 35 olika miljögifter i sin kropp. När Alfred är nyfödd bestämmer Cecilia att även Alfred ska få lämna ett blodprov. Det är första gången som forskarna får tillfälle att analysera spädbarnsblod. Resultatet är både överraskande och oroande.

-    Vi hoppas att filmen ökar förståelsen och kunskapen om Östersjöns utsatta situation.  Vi måste lära känna problemen och åtgärda dem så att vi på sikt får en bättre miljö än den vi nu har. Filmen visar både hoten och möjligheterna som Östersjön står inför, säger Conrad Stralka, verksamhetschef BalticSea2020.

Den andra vågen är en del av BalticSea2020s stora medieprojekt ”Baltic Sea Media Project”, som journalisten och filmaren Folke Rydén och fotografen Mattias Klum initierat och arbetar med från 2007 och tio år framåt. På ett nyskapande, underhållande och informativt sätt ska 85 miljoner människor runt Östersjön bli medvetna om hoten och möjligheterna som innanhavet står inför.

Filmen har premiär i Vetenskapens värld, SVT2, den 6 maj kl 20:00 och är producerad med stöd från BalticSea2020.

För mer information besök www.saveourbalticsea.com och www.balticsea2020.org.

För mer information, vänligen kontakta:

Folke Rydén, Folke Rydén Production
E-post: info@frp.se

Conrad Stralka, BalticSea2020
Tel: +46 (0)8-673 97 62
E-post: cs@balticsea2020.org