Sök pressmeddelanden

Den 15 april avgick styrelseledamoten Sten Gustafsson av åldersskäl. BalticSea2020 tackar Sten för hans viktiga och engagerade arbetsinsats i styrelsen under åren 2006 till 2013. Sten har i kraft av sin långa erfarenhet och kunskap varit ett stort stöd för både styrelsen och stiftelsen. Sten Gustafsson efterträds av Eva Carlson.