Sök pressmeddelanden

I förra veckan deltog BalticSea2020 på Havs- och Vattenforum 2013 - en stor konferens om vattenmiljöfrågor. Konferensen arrangerades av Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg den 16 - 17 april. Stiftelsens projektledare för Levande kust och Fiske pratade bland annat om enskilda avlopp och hållbart fiske.

För en levande kust
Linda Kumblad och Emil Rydin presenterade programmet Levande kust, ett storskaligt demonstrationsprojekt där syftet är att visa att det är möjligt att restaurera övergödda fjärdar så att de återfår en god ekologisk status. Projektet genomförs i Björnöfjärden på Ingarö, som på många sätt är en Östersjö i miniatyr. Vid stifltesens monter kunde besökarna höra om projektets åtgärder för att minska övergödningen i fjärden. Linda och Emil berättade bland annat om åtgärden för fastläggning av fosfor i fjärdens bottensediment och arbetet för att förbättra enskilda avlopp i fjärdens avrinningsområde. Du hittar mer information om projektet och åtgärderna här.

HaV2 2013
Foto: Kat Singer/Havs- och vattenmyndigheten

Emil Rydin, projektledare Levande kust, berättar om åtgärden för att binda fosfor i
bottensedimenten.

- Det var jättetrevligt att vara där och presentera vad vi arbetar med, samtidigt som vi fick tillfälle att träffa andra som arbetar för en bättre vattenmiljö. Det deltog nästan 400 personer på konferensen så det var ju ett perfekt tillfälle för att utbyta erfarenheter, lära känna fler som jobbar med liknande frågeställningar och lära sig lite nytt, säger Linda Kumblad, projektledare för Levande kust.

HaV2013
Foto: Kat Singer/Havs- och vattenmyndigheten
Nästan 400 personer deltog på konferensen. På infotorget kunde man lyssna till
presentationer från olika organisationer och företag. Här är BalticSea2020s monter.


Torsk eller skarpsill - Östersjöns länder behöver samma mål för fiskeriförvaltning
Från BalticSea2020 deltog också Jacob Hagberg, projektledare för stiftelsen program Fiske, för att tala om hållbart fiske. Östersjöns miljö påverkas i hög grad av fiskeriförvaltningen. Forskning visar till exempel att ett ekosystem med mycket predatorer, som torsk, ger klarare vatten, mindre syrefria bottnar och färre fintrådiga alger. Dock har Östersjöns stater mycket olika mål för fiskeriförvaltningen, därför behövs en överenskommelse på Östersjönivå om hur målet ser ut, menar Jacob Hagberg.

- Östersjöstaterna behöver komma överens om ett gemensamt mål för fiskeriförvaltningen liknande det man antagit för övergödningen. Det handlar helt enkelt om att komma överens om vilken artsammansättning man ska sträva mot, mot bakgrund av vilka effekter artsammansättningen har för algblomningar och syrefria bottnar i Östersjön, säger Jacob Hagberg.

För mer information och bilder från konferensen, besök Havs- och Vattenmyndighetens hemsida, www.havochvatten.se.