Sök pressmeddelanden

Under 2012 plockade polska och litauiska fiskare upp 22 000 kilo förlorade fiskenät i Östersjön. Arbetet utförs inom ramen för projektet ”Rensa spöknät i Östersjön”, som leds av WWF Polen i samarbete med Litauiska Naturskyddsförningen och med finansiering av BalticSea2020. Nätens totala längd uppgår till ungefär 135 kilometer – vilket är nästan lika långt som avståndet från Stockholm till Norrköping.

Förlorade fiskenät, så kallade spöknät, är ett bortglömt problem. De tappade näten fortsätter att fånga fiskar, fåglar och marina däggdjur under många år vilket leder till ett onödigt lidande för djuren.  Även om spöknät inte fiskar lika effektivt som nya nät, kan de ha negativ inverkan på flera fiskbestånd, som redan hotas av överfiske.

- Varje år förloras från 5 500 till 10 000 nät i Östersjön. Detta innebär totalt 52 till 95 ton fiskenät - säger Piotr Prędki från WWF Polen. – Därför finns det, parallellt med de åtgärder som genomförs för att samla in näten i Östersjön, ett behov av att utarbeta och genomföra åtgärder som gör det möjligt att begränsa mängden av förlorade fisknät till havs.

Projektet ”Rensa spöknät i Östersjön” startade som ett pilot- och informationsprojekt våren 2011, under ledning av WWF Polen och med finansiering från BalticSea2020. Målet är att bedriva verksamhet som syftar till att rensa Östersjön, i polska och litauiska territorialvatten, från förlista nät. Projektet är nu inne i sin andra fas och hittills har polska och litauiska fiskare plockat upp 22 000 kilo förlorade fiskenät i Östersjön.

För att förhindra att fiskeredskap förloras och mildra effekterna av spöknäten, har en databas startats för att ge yrkesfiskare möjlighet att rapportera förlorade fiskeredskap och platser där de har fastnat med nät och trålar (sk. hooks). Databasen har bidragit till att skapa en interaktiv karta som visar var fiskenäten förlorats eller ligger intrasslade. Databasen är öppen för samtliga yrkesfiskare och alla kan lägga till ett objekt på kartan och samtidigt ta reda på koordinaterna för andra rapporterade "krokar". För att se hur kartan ser ut, besök den polska webbplatsen sieciwidma.wwf.pl.  

- Databasen  är en viktig åtgärd som underlättar och ökar möjligheten att plocka upp förlorade fiskenät från Östersjön, då fler kan hjälpa till att lokalisera var spöknäten befinner sig. Vi hoppas att projektet ”Rensa spöknät i Östersjön” ska påverka politiker och fiskare att fortsätta arbeta för bättre regler och rutiner som minskar spöknätens skadliga inverkan på Östersjöns ekosystem, säger Conrad Stralka, verksamhetschef BalticSea2020.

För mer information om projektet "Rensa spöknät i Östersjön", klicka här.
För mer information om WWF i Polen och deras verksamhet, gå in på www.wwf.pl

För mer information, vänligen kontakta:

Piotr Prędki, projektledare, WWF Polen,
Telefon: +48 608 633 319
E-post: ppredki@wwf.pl

Conrad Stralka, verksamhetschef, BalticSea2020,
Telefon: +46 8 673 97 62
E-post: cs@balticsea2020.org

Om BalticSea2020
BalticSea2020 är en privat stiftelse vars mål är bidra till att vända utvecklingen i Östersjön till år 2020, i positiv riktning. Det skall uppnås genom att förbruka en donation om 500 miljoner kronor på konkreta åtgärder inom forskning, opinionsbildning och aktivt engagemang i projekt.