Sök pressmeddelanden

Inför Europaparlamentets kommande röstning i februari har stiftelsens grundare och ordförande Björn Carlson skrivit om betydelsen av en förbättrad gemensam fiskeripolitik, i nättidningen Euractiv.de. Björn Carlson säger bland annat att kommissionens siffror är alarmerande: medlemsstaterna i EU har godkänt fångstnivåer som är 40 procent högre än de genomsnittliga vetenskapliga rekommendationerna, samtidigt som 62 procent av fiskbestånden i Atlanten och 82 procent av beståndet i Medelhavet är överfiskade. Dessutom kastas 1,7 miljoner ton död fisk tillbaka i havet, vilket motsvarar en fjärdedel av den fisk som fångats inom EU.

Björn Carlson säger samtidigt att en del framsteg har gjorts i fiskeripolitiken under de senaste åren. Nu fiskas till exempel 22 av 88 fiskbestånd hållbart i europeiska vatten. Den bedriften har möjliggjorts genom att man har följt de strategier som ingår i förslaget till ny gemensam fiskeripolitik. Björn Carlson menar att ett återställande av bestånden skulle säkerställa ett lönsamt fiske och samtidigt långsiktigt hållbara fiskbestånd. Förslaget innehåller även krav på att all fisk som fångas ska landas vilket bland annat uppmuntrar fiskare att fiska mer selektivt, vilket i förlängningen leder till en ökning av kommersiella fångster och minskade bifångster. Björn Carlson menar att de här koncepten är väl beprövade och har dessutom visat sig mycket framgångsrika i olika europeiska regioner, bland annat i Östersjön.

EurActiv är en nättidning som förmedlar information om Europapolitik på 15 olika språk och når läsare både i och utanför Europa.

För att läsa artikeln i sin helhet - klicka här.
För att läsa artikeln på engelska - klicka här.