BalticSea2020 tar emot gåvor, stora som små, från företag, organisationer och privatpersoner. Alla medel som skänks till BalticSea2020 går oavkortat till stiftelsens projekt för en friskare Östersjö.
Vänligen notera att en gåva till BalticSea2020 inte kan kopplas till några krav på motprestation från stiftelsen. Läs nedan om hur du som privatperson, företag eller organisation gör för att skänka pengar.

 

Enskild gåva
För dig som vill skänka en enskild gåva till BalticSea2020 räcker det att du anger ditt För- och Efternamn i samband med elektronisk betalning, eller vid betalning via avi.
Betalning görs till stiftelsens postgironummer 73 63 35-1.
Vänligen notera att BalticSea2020, till följd av rådande banksekretesslagar, inte har rätt att eftersöka namn på en givare såtillvida givaren inte själv väljer att ange sitt namn. Du är givetvis varmt välkommen att kontakta stiftelsen direkt för att få svar på eventuella frågor om just din gåva genom att maila till info@balticsea2020.org.

 

Gåva i samband med arrangemang (Bröllop, födelsedagar etc)
Information till dig som arrangör:
Önskar du bli uppvaktad genom en gåva till BalticSea2020 behöver du informera alla gäster om din avsikt samt be dem uppge sitt För- och Efternamn samt arrangörens För- och Efternamn (alternativt arrangemangets namn), både vid elektronisk betalning eller vid betalning via avi.
Betalning görs till stiftelsens postgironummer 73 63 35-1.
Vänligen notera att BalticSea2020, till följd av rådande banksekretesslagar, inte har rätt att eftersöka namn på en givare såtillvida givaren inte själv väljer att ange sitt namn. Du är givetvis varm välkommen att kontakta stiftelsen direkt för att få svar på eventuella frågor om just ditt arrangemang genom att maila till info@balticsea2020.org.

Information till dig som gäst på arrangemang:
För att vi på BalticSea2020 skall kunna knyta din gåva till ett specifikt arrangemang är det viktigt att du som givare, vid betalning, uppger ditt För- och Efternamn samt arrangörens För- och Efternamn (alternativt arrangemangets namn), både vid elektronisk betalning eller vid betalning via avi.
Betalning görs till stiftelsens postgironummer 73 63 35-1.

 

Anonym gåva
Du kan givetvis välja att skänka en gåva till BatlicSea2020 anonymt, både som enskild gåva eller som givare till ett arrangemang. Notera dock att vi på BalticSea2020 då inte kommer att kunna härleda vem du är eller till vilket arrangemang pengarna är avsedda för.