Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Adress: Stockholms Universitet

Tillbaka