Baltic Breakfast: Ål - hotad art och hotat fiske

Evenemanget börjar på: 02 Sep 2020 00:00
Och kommer att avslutas den: 02 Sep 2020 09:15
Läge: Digitalt

Beskrivning

Den 7 september bjuder Stockholms universitet in till frukostseminariet Baltic Breakfast. Seminariet kommer att lyfta frågan om ålen och ålfisket och diskutera ålfrågan utifrån ett socioekonomiskt och naturvetenskapligt perspektiv. Medverkar gör Emma Björkvik, doktorand vid Stockholms universitets Resilience Centre, Henrik Svedäng, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, och representant för Havs- och vattenmyndigheten.

Semineraiet är digitalt och sänds på su.se/ostersjocentrum/balticbreakfast. För mer information, se Östersjöcentrums hemsida.