INSTÄLLT Baltic Sea Science Center: Östersjöns framtid

på 19 Mar 2020

Beskrivning

OBS. På grund av rådande omständigheter med coronaviruset, är temdagar om Östersjöns framtid är inställt. Så här skriver Skansen på sin hemsida: Då flera forskare fått restriktioner vad gäller att medverka på temadagarna, samt på grund av en allmän oro för smitta i samhället, har Skansen som en försiktighetsåtgärd tillsammans med berörda forskare och experter beslutat att skjuta upp nästa veckas temadagar till i höst. Vi tycker givetvis att detta är mycket tråkigt, men ser ändå att det är den bästa lösningen med tanke på omständigheterna. Klicka här för att läsa mer.

Temadagarna om Östersjöns framtid är flyttad till v. 39.

Den 18 och 19 mars håller Baltic Sea Science Center på Skansen temadagar om Östersjöns framtid - om vad vi kan och måste göra för att kunna fortsätta nyttja vårt unika innanhav. Tillsammans med forskare och experter från Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholm Vatten och Avfall har lärare och elever möjlighet att utforska några aspekter på hur man kan nå en hållbar framtid för livet i och kring Östersjön.

Besöket måste förhandsbokas (först till kvarn!) hos Skansen, och undervisningspasset är ungefär 2 timmar långt, och innehåller både teori och praktiska moment i akvarium och utställning.

För mer information och anmälan, se Skansens och Baltic Sea Science Centers hemsida här.

För skolklasser inom Stockholms och Huddinge kommuner är besöket kostnadsfritt tack vare samarbete med Stockholm Vatten och Avfall. Kostnaden för övriga skolklasser är 900 kr.

Källa: Skansen.