Baltic Breakfast: Jordbrukspolitikens roll i kampen mot övergödning

Evenemanget börjar på: 11 Mar 2020 08:30
Och kommer att avslutas den: 11 Mar 2020 09:15

Beskrivning

Stockholms universitets Östersjöcentrum anordnar ytterligare ett Baltic Breakfast på Scandic Klara Eat and Meat, den här gången om "Jordbrukspolitikens roll i kampen mot övergödning". Medverkar gör Torbjörn Jansson, forskare vid Institutionen för ekonomi och AgriFood economics centre, Sveriges Lantbruksuniversitet och Berit Hasler, forskare vid Institutionen för miljövetenskap, Århus universitet, Danmark. 

För mer information och anmälan, se Stockholms universitets Östersjöcentrums hemsida här.

Anmälan gör senast 9 mars.