Nationell konferens: Restaurering i marin miljö

Evenemanget börjar på: 11 Mar 2020 11:00
Och kommer att avslutas den: 12 Mar 2020 15:00

Beskrivning

Nationell konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Stockholms län, samt Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med länsstyrelserna i Västerbotten, Kalmar, Blekinge och västra Götaland, Sveriges lantbruksuniversitet, samt Havsmiljöinstitutet (Östersjöcentrum), om marin restaurering med fokus på biologisk återställning, ekologisk kompensation och fysisk restaurering i marin miljö. 

För: Konferensen riktar sig till länsstyrelser, kommuner, forskare och privata aktörer med intresse för åtgärder i marin miljö.

Anmälan görs till länsstyrelsen i Stockholm senast den 28 februari.

Klicka här för mer information och anmälan.