Baltic Breakfast: Mind the gap – mellan mål och genomförande i havet

Evenemanget börjar på: 12 Feb 2020 08:30
Och kommer att avslutas den: 12 Feb 2020 09:15

Beskrivning

Stockholm Universitets Östersjöcentrum välkomnar till årets andra frukostseminarium om forskning om hinder för genomförandet av miljöpolitik i Östersjöregionen. Varför uppfylls inte de mål som sätts upp? Medverkar vid seminariet gör Michael Gilek, professor i miljövetenskap vid Södertörns Högskola och Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan. För mer information och anmälan, se Stockholms Universitets Östersjöncentrums hemsida här. Föranmälan krävs senast den 10 februari.