HaV: Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken

på 31 Jan 2020

Beskrivning

Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska gemensamt föreslå ett program för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) miljöeffekter för perioden 2015-2019. Uppdraget ska redovisas till Landsbygdsdepartementet senast den 31 januari 2020. För mer information, se HaV:s hemsida här.