Stockholms Universitet: Havsplanering - ett instrument för starka marina näringar i samklang med ekosystemen?

Evenemanget börjar på: 03 Feb 2020 17:45
Och kommer att avslutas den: 03 Feb 2020 19:45

Beskrivning

Från och med 2021 ska havsplaner för havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ge vägledning vid planläggning och prövning av anspråk. Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms Univeristet behandlar under det här seminariet frågor som t.ex. vilka rättsliga principer som styr havsplaneringen och vilka rättsliga effekter havsplanerna får. För mer information och anmälan, se Stockholms Universitets hemsida här. (Anmälan senast 27 januari).