Baltic Breakfast: Är försurning ett hot mot Östersjön?

Evenemanget börjar på: 15 Jan 2020 08:30
Och kommer att avslutas den: 15 Jan 2020 09:15

Beskrivning

Stockholm Universitets Östersjöcentrum välkomnar till årets första frukostseminarium om havsförsurning och hur den påverkar Östersjön och det marina livet. Medverkar vid seminariet gör Erik Gustafsson, doktor i oceanografi och forskare vid Baltic Nest Institute, Stockholms universitets Östersjöcentrum och Monika Winder, professor i marinekologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet. För mer information och anmälan, se Stockholms Universitets Östersjöncentrums hemsida här. Föranmälan krävs senast 13 januari.