Baltic Breakfast: Att upptäcka smygande förändringar

Evenemanget börjar på: 04 Dec 2019 08:30
Och kommer att avslutas den: 04 Dec 2019 09:15

Beskrivning

Välkomna på Baltic Breakfast onsdag 4 december 2019 om behovet av långa tidsserier i miljöövervakningen.

Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havsmiljön. De är också en förutsättning för ett kostnadseffektivt havsmiljöarbete och ett friskare hav.

Vid Baltic Breakfast den 4 december ges exempel på hur långa tidsserier varit nödvändiga i havsmiljöarbetet, exempel på aktuell forskning och diskussioner om framtiden för miljöövervakningen.

För mer information och anmälan, se Stockholms Universitets Östersjöcentrums hemsida här.
Sista anmälningsdag 2 december.