Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2020

Nu har algblomningen i Östersjön börjat. Det rapporterade SMHI om förra veckan (20200617). Algblomning förekommer i alla sorters vatten, både i Sverige och utomlands, till havs, kring kusten, i sjöar och vattendrag, men vad är det egentligen?

Baltic Sea shore line

Alger, eller växtplankton, finns i många arter och har olika roller i ekosystemet, t.ex. som mat för djurplankton som i sin tur är mat åt fiskar. Växtplankton är också viktigt för klimatet då de omvandlar koldioxid till syre i fotosyntesen. De producerar ungefär hälften av allt syre på vår planet (!). Växtplankton kan på kort tid växa kraftigt och breda ut sig. De trivs bra i solljus och därför blommar de vanligtvis nära vattenytan där solljuset är som starkast. Är vädret lugnt och soligt, så är förutsättningarna för algblomning som bäst. Algerna behöver också näringsämnen som kväve och fosfor för att växa. Tillskott av t.ex. fosfor kan ske genom övergödning, eller genom att näringsrikt djupvatten förs upp till ytskiktet där sen algerna utvecklas. Blomningarna finns egentligen året om men den skadliga algblomningen i Östersjön är vanligast under juli och augusti och delar av hösten. 

SMHI:s senaste rapport visar att algblomningen just nu har setts utanför Gdanskbukten och öster om Gotland. Detta beror troligen på värmen och att vattnet varit lugnt.

Läs mer om algblomningen på SMHI:s hemsida här. Där finns också en film som SMHI tagit fram som på ett bra sätt förklarar algblomningar och växtplanktons roll i ekosystemet.

Källa: SMHI