Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2018

Under 2019 öppnas dörrarna till Baltic Sea Science Center på Skansen och arbetet är i full fart att färdigställas så fiskar och ryggradslösa djur kan flytta in. Syftet med kunskapscentret är att berätta både hur människan påverkar havet negativt och vad som kan göras för att ändra utvecklingen med fokus på övergödning, miljögifter och fiske. I kunskapscentret kommer det finnas utrymme för skolklasser att ha lektioner och för övriga besökare att upptäcka Östersjön från under ytan.

Baltic Sea Science Center är beläget bredvid akvariet på Skansen. Såhär såg det ut i slutet av maj förra året, där Kunskapscentret idag står var det en stor grop.

GropenGrop2

Idag är huset på plats, utsidan är så när som helt klar.

Utsidan 1    Utsidan 5

 

Rovfiskakvarium

Det kommer finnas tre stora akvarier, en för att visa hur vassviken ser ut, med gäddor, abborrar och andra kustnära fiskar. Ett akvarium med stimfisk som strömming och sill samt
ett akvarie med rovfiskarna torsk och lax. Rovfiskakvariet kommer vara möjligt för besökarna att gå igenom och utforska havsmiljön i olika vinklar via en glastunnel.

Interaktivitet och lärande är en stor del av Kunskapscentret
som kommer inhysa utrymme för skolklasser. Placeringen på övervåningen ger klassrummet en otroligt vacker utsikt!

 Klassrum

 Bild till vänster: Klassrummet. Bild till höger: Insidan av rovfiskakvariet som ännu ej är fyllt med vatten.

Baltic Sea Science Center finansieras av Skansen och BalticSea2020, med BalticSea2020 som huvudfinansiär. Kunskapscentrets innehåll utarbetas i tätt samarbete med forskare från Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Foton: BalticSea2020