Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2019

Gödsel från djur har i alla tider använts som näring för växtodling. I samband med den industriella djurhållningens framväxt blev gårdarna så stora att den mark man hade att tillgå för avsättning av den egenproducerade gödseln, inte räckte till. Utan rätt hantering frigörs näringsämnen (kväve och fosfor) från gödslet. Kvävet frigörs till luften och bridrar till klimatförändringen och fosforn följer med vattendrag och bidra till övergödning av sjöar och hav.

År 2010 startade BalticSea2020 ett långsiktigt forsknings- och åtgärdsprogram i syfte att identifiera teknologier och metoder som kan användas för att minimera riskerna för läckage av näringsämnen från gödsel. För att genomföra projektet krävdes en gård som bedrev storskalig djurhållning och som var öppna för att ändra processer och arbetssätt. Den gården fanns i Pryzybkowo i Polen. Sedan nästan två år tillbaka har gården en ny linje för att minimera näringsläckage genom att säkert lagra, hantera och sprida gödsel. Vi besökte gården för att se hur den nya linjen fungerar och hur det har påverkat gården och deras näringsbalans. Läs artikeln Det går att få till ett näringskretslopp på industriella djurgårdar här.

Grisgrdsartikel