Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2018


Vitbok
2011 startade det storskaliga demonstrationsprojektet
kortvitbok1Levande kust i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. 
Fjärden var vid projektets start kraftigt övergödd med 
stor utbredning av syrefria bottnar. Sedan dess har
en rad åtgärder genomförts både på land och i fjärden.
Idag har Björnöfjärden återigen god ekologisk status.
Vitboken beskriver projektets genomförande, resultat,
kostnader, slutsatser och rekommendationer.
Du hittar Vitboken här.
Antal sidor: 64
Vill du fördjupa dig ytterligare, inom en eller flera
åtgärder, kan du läsa mer i den fullständiga Vitboken nedan. 

Vitbok - engelska
lk vb engLevande kusts Vitbok på engelska (kortare version) hittar du här
Antal sidor: 64

 

 

 

 

 

Fullständig Vitbok vitbok bild2
Levande kusts fullständiga Vitbok (svenska) hittar du här.
Antal sidor: 124

 

 

 


 

Sammanfattning
sammanfattning bild2Vill du få en snabb överblick av projektet, genomförda
åtgärder och resultat så kan du läsa en kortare
sammanfattning på 6 sidor.
Sammanfattningen hittar du här.

För sammanfattning på engelska, klicka här.

 

 

 

 

Mer information om projektet Levande kust hittar du på projektets hemsida.