Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2017

Den här veckan tömdes våtmarken vid Björnöfjärden på Ingarö för att släppa ut de gäddor som simmat in under våren för att leka och lägga sina ägg. Resultatet är åtminstone ett hundratal decimeterstora gäddyngel.

Gäddvåtmarken, som ligger i anslutning till Björnöfjärden på Ingarö i Stockholms skärgård, har byggts av BalticSea2020 tillsammans med Sportfiskarna inom ramen för projektet ”Levande kust”. Våtmarken syftar till att stärka fjärdens gäddbestånd och är en trygg plats för fiskarna att leka och för yngel att växa till sig i då den erbjuder både skydd och gott om föda. Våtmarken är också bra på att fånga upp och binda näring. I juni 2016 genomfördes den första tömningen efter en produktiv vår och försommar där över 200 gäddyngel och ett mindre antal vuxna individer släpptes ut. Vid årets tömning återfanns tyvärr färre yngel.

IMG 3440- Det som är positivt i år, till skillnad från förra året, är att många gäddor självmant har simmat upp till gäddvåtmarken. Förra året fick vi hjälpa några av dem att hitta dit. I år är tyvärr vattenkvaliteten i våtmarken sämre, vilket resulterat i färre gäddyngel, säger Emil Rydin, projektledare för ”Levande kust”.

Den försämrade vattenkvaliteten beror troligen på ett ökat näringsläckage. Nu utreds varifrån från läckaget kommer för att kunna åtgärda situationen så att våtmarken kan bli en bättre plats för gäddlek till nästa år.

- Vi uppskattar ändå att åtminstone ett 100-tal gäddor har simmat från våtmarken ut till fjärden och redan nu är gäddynglen decimeterstora. Vi hade egentligen hoppats på fler, men med tanke
på den försämrade vattenkvaliteten är vi ändå glada för resultatet,
säger Linda Kumblad, projektledare för ”Levande kust”.

Tömningen av våtmarken började redan tidigt på morgonen och under kvällen, när nästan allt vatten var borta, hjälpte man de sista gäddorna och gäddynglen att nå ut till fjärden. När vattennivån minskade blottade sig även andra arter som rört sig längs bottnarna, t.ex. mygglarver, trollslände- och flicksländelarver, dykarbaggar och rygg- och buksimmare, men också andra fiskar som abborre och mört. Det visar på ett myllrande liv och att våtmarken är en trygg och trivsam miljö.

Precis som lax, har gäddor ett hemvändarbeteende – de kommer vanligen tillbaka till den plats där de lekt innan eller fötts på. Förhoppningsvis kommer årets gäddor och yngel tillbaka även nästa år för att leka och lägga sin rom. Det ger fortsatta goda chanser för ett förbättrat gäddbestånd i Björnöfjärden.

IMG 4147
Gäddvåtmarken innan tömning. Ett rikt växtliv skapar goda förutsättningar för lek och
en trygg plats för gäddynglen att växa till sig på.

IMG 3406
För att gå runt i våtmarken och hjälpa gäddor och gäddyngel att komma ut till fjärden krävs
håv och vattenfylld hink, men också vadarbyxor.

IMG 3411
Linda och Emil gör sig redo för att gå ner till våtmarken och leta efter gäddor och yngel
som behöver hjälp att nå fjärden.

IMG 3414
Våtmarken töms med hjälp av en regleringsmunk. I regleringsmunken finns så kallade
"sättar" som avgör hur snabbt vattnet rinner ut. I lagom takt tas sättarna bort en i taget,
för att vattnet från våtmarken ska rinna ut så försiktigt som möjligt.

IMG 3419
Linda och Emil bevakar när vattnet töms och ser till att gäddor och yngel följer med ut till fjärden.

IMG 3421

IMG 3422

IMG 4151
Redan nu sågs decimeterstora gäddyngel. 

IMG 0229
Förutom gäddyngel hittades även lite större individer. 

IMG 0227

IMG 4123
Emil står med en hov för att ta emot gäddor och yngel när det simmar igenom munken
och vidare ut till omlöpet. Det är via omlöpet, en fiskvandringsväg, som gäddorna når
våtmarken när de simmar upp för att leka. Under våren rinner det tillräckligt mycket vatten
i omlöpet så att vuxen fisk både kan simma upp för att leka, och sedan ner till fjärden igen
när leken är över.

IMG 3456
Under kvällen, när nästan allt vatten var borta, hjälpte man de sista gäddorna och
gäddynglen att nå ut till fjärden.Förhoppningsvis kommer årets gäddor och yngel tillbaka
även nästa år för att leka och lägga sin rom.

IMG 3483

Foto: BalticSea2020

Projektet Levande kust
2010 påbörjades arbetet med BalticSea2020s storskaliga kustzonsprogram Levande kust, ett demonstrationsprojekt under ledning av Doc Linda Kumblad och Doc Emil Rydin. I en vik i Stockholms skärgård testas olika åtgärder för att lösa problem orsakade av övergödning. Målet med projektet är att visa att det är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar. Bra miljö, eller god ekologisk status, kännetecknas av klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fiskesamhälle och syresatta bottnar med bottendjur.

Klicka här för mer information om projektet Levande kust.

Redan nu sågs decimeterstora gäddyngel.