Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2016

I början av 2013 startade SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) under ledning av professor Barbro Ulén, ett projekt i syfte att engagera polska lantbrukare till egna initiativ för att minska näringsläckage från jordbruket till Östersjön. Nu har projektet slutrapporterat och resultatet visar på ett lyckat arbete. För BalticSea2020 berättar Barbro Ulén om sina erfarenheter från projektet.

Framsida artikel

Läs mer i vår artikel "Lyckat resultat för utbildningsprojektet i Polen".

För att läsa projektets slutrapport, klicka här.