Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2015

I förra veckan besökte vi grisgården i Przybkowo för att titta på de färdigbyggda gödselbassängerna! Arbetet är en del i stiftelsens demonstrationsprojekt i Polen som syftar till att identifiera teknologier och metoder som kan användas för att minimera riskerna för läckage av näringsämnen från stallgödsel, dvs. att det går att bedriva industriell djurhållning i balans med miljön.

Genom att separera gödslet till en torr och våt fraktion kan torrfraktionen (som nu innehåller huvuddelen av all fosfor) antingen säljas som jordförbättring till privatmarknad eller hämtas av lokala jordbrukare, medan våtfraktionen förvaras i bassängerna för att - vid lämplig tidpunkt, spridas på gårdens åkrar. På detta sätt skapas ett ”riktigt” kretslopp där vi bara för ut så mycket näring som plantorna faktiskt kan ta upp! Läs mer om projektet här! 

gdseldam1

 Foto: Folke Rydén