Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2015

Just nu pågår arbetet för fullt i stiftelsens demonstrationsprojekt på grisgården i Polen. Syftet är att identifiera teknologier och metoder som kan användas för att minimera riskerna för läckage av näringsämnen från stallgödsel. Försöken har hittills utfallit över förväntan och i höst kommer förhoppningsvis ett första resultat och vidare kunskap att presenteras närmare.

Vad innebär försöken?
För att möjliggöra hanteringen av grisgårdens gödselmängder (66 000 m3) och för att klara av projektets miljömål för mängden fosfor och kväve som sprids på åkrarna varje år, måste en rad olika metoder prövas för att skilja ut fosfor och om möjligt hindra att kväve lämnar gödsel i form av ammonium (växthusgas). Målsättningen är att samla så mycket som möjligt av all fosfor i en torr fraktion och så mycket som möjligt av allt kväve i en blöt gödselfraktion.

Projektet provar möjligheten att låta gravitationen göra jobbet och använder skruvpress och centrifug för att separera fosforn i den torra respektive våta fraktionen. För mer information om hur försöken går till, klicka här.

Torr och våt gödselfraktion
Den torra gödselfraktionen får en konsistens som påminner om torv som gör den både lätt att hantera och transportera bort från gården. Den torra fraktionen kan sen användas som t.ex. jordförbättring till jordbruk eller privathushåll. Den våta fraktionen av gödslet pumpas via en separator till stora tankar om 600 m3. Här lagras den våta gödselfraktionen i några dagar för att fosforn ska samlas på botten. När den våta gödselfraktionen innehåller mindre fosfor, pumpas den vidare till en lastbil som transporterar gödslet till stora förvaringsbassänger.

Separator

Sedimentation-gdsel-kran

Sedimentation-gdsel
Den våta gödselfraktionen pumpas via en separator in till stora tankar om 600 m3. Här lagras gödselfraktionen
i några dagar för att fosforn ska samlas på botten. När den våta gödselfraktionen innehåller mindre fosfor, pumpas
den vidare till en lastbil som transporterar gödslet till stora förvaringsbassänger.


Gödselbassänger
Bassängerna började anläggas hösten 2014 och blir färdiga under våren 2015. Just nu pågår de slutliga markarbetena. Bassängerna kommer dock inte tas i bruk förrän i höst, då de andra delarna förväntas vara klara och hela systemet kan tas i drift. Totalt kommer fyra bassänger att byggas och varje bassäng rymmer 15 000 m3 gödsel. Här kommer den våta gödselfraktionen förvaras för att sedan spridas på gårdens åkrar vid lämplig tidpunkt. 

Gdselbassng

Gdselbassng5

Gdselbassng4
Den våta gödselfraktionen kommer i slutändan förvaras i stora gödselbassänger som rymmer 15 000 m3
gödsel vardera. Totalt kommer fyra bassänger att byggas. Just nu pågår de slutliga markarbetena.
Bassängerna kommer dock inte tas i bruk förrän i höst, då de andra delarna förväntas vara klara och hela
systemet kan tas i drift.

Gdselbassng3
Då bassängerna är så pass stora måste man använda stegar för att ta sig upp och ner.

Bakgrund
BalticSea2020s demonstrationsprojekt i Polen genomförs på den industriella gården ”PPZ” i Przybkowo. Gården producerar årligen ca 30 000 grisar som lämnar närmare 66 000 m3 gödsel, varje år.
För mer information om stiftelsens demonstrationsprojekt i Polen, se projektbeskrivningen på vår hemsida här.

Se också BalticSea2020s kortfilm från grisgården, som visar hur åtgärden fungerar.