Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2014

En av åtgärderna inom vårt projekt Levande kust är att förbättra växtlivet i projektviken Björnöfjärden. Under sommaren 2012 planterades fertila blåstångsplantor in i viken med förhoppningen att de skulle föröka sig och bidra till mer tång. Senaste resultaten visar att överlevnaden är god.

Växter fyller många viktiga ekologiska funktioner i hav, sjöar och vattendrag. De skapar viktiga miljöer för djurlivet i och vid vattnet. Bland växterna lever en mängd små ryggradslösa djur som är föda åt fisk och fågel. Fiskar söker sig också till de vegetationsklädda bottnarna för att finna lämpliga lek- och yngelplatser. Bottenvegetationen tar också upp näring som kommer från land och andra utsläpp.

Då Björnfjärden länge varit övergödd med grumligt vatten som hindrar ljuset från att tränga ner, blir det snabbt mörkt under ytan vilket medför att endast ett fåtal växter överlever och inte klarar av att växa särskilt djupt. Blåstång var vanligt förekommande i Björnöfjärden förr i tiden, men saknas nästan helt och hållet i viken idag.

Efter aluminiumbehandlingen av de syrefria bottnarna, som genomfördes under sommaren 2012 och 2013 för att binda överflödigt fosfor till Björnöfjärdens bottensediment, har vattnet blivit mycket klarare i viken. Det ger växtlivet en möjlighet att återhämta sig. För att hjälpa viken att återfå ett naturligt växtliv igen, har fertila blåstångsplantor (hanar och honor) planterats in med förhoppningen att de tillsammans ska föröka sig och bidra till mer tång i viken. Den första inplanteringen gjordes sommaren 2012. Arbetet leds av Sveriges Vattenekologer i samarbete med forskare på Stockholms universitets Östersjöcentrum. Syftet är att undersöka vilka förutsättningar som behövs för att blåstången ska överleva i viken och om tången har en möjlighet att föröka sig.

Blstng utsttningBlstng2

För att se hur plantorna mår genomförs regelbundna undersökningar. Senaste undersökningen gjordes i juni år och det preliminära resultatet visar att överlevnaden av tången är god. Dessutom upptäcktes mängder med abborrom på blåstången, vilket visar hur viktig denna art är för fiskar. Områden där blåstång och andra vattenväxter lever är viktiga uppväxtmiljöer för fiskyngel.

Om du vill veta mer om tång, besök gärna tångbloggen som leds av Botaniska Institutionen vid Stockholms universitet.

Blstng
De fertila blåstångsplantorna planteras på Björnöfjärdens botten. Intill blåstångsplantorna finns platta,
rena stenar där groddplantorna kan växa till sig. Med jämna mellanrum kommer
groddplantorna plockas ur
vattnet för undersökning av bl.a. tillväxt och etablering.


Foto: Sveriges Vattenekologer.