Författare: Linda Kumblad & Emil Rydin, Levande kust
Publicerad år: 2013

Nu är det drygt två år sedan BalticSea2020 startade demonstationsprojektet Levande kust i Björnöfjärden (Säbyviken, Björnöfjärden och Torpe-Infjärden). I ett julbrev sammanfattar projektet resultaten av åtgärderna fram till idag och tittar framåt på de utmaningar som återstår!

Läs också brevets tillhörande broschyr om enskilda avlopp här.

Julbrev 2013

Levande kusts julbrev 2013

Broschyr avlopp dec 2013

Levande kusts broschyr om
enskilda avlopp