Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2013

Nyhetsbrev sep2013Under våren 2011 påbörjades arbetet med BalticSea2020s storskaliga demonstrationsprogram Levande kust. I Björnöfjärdens viksystem genomförs åtgärder, på land och i vattnet, för att återfå en god vattenmiljö och livskraftigt ekosystem utan övergödning. Samtidigt tas ny kunskap fram om möjligheterna att förbättra situationen för hela Östersjön. En målsättning för projektet är att skapa en ”vitbok” över hur skadade kustområden kan restaureras samt till vilka kostnader detta låter sig göras. Åtgärderna påbörjades 2012 och redan nu har vattenkvaliteten blivit bättre. I det här nyhetsbrevet vill vi berätta lite om arbetet och vad som har hänt i projektet fram till nu. Klicka här och läs mer.