Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2013

I maj 2013 startade projektet Integrerade skyddszoner inom BalticSea2020s programområde Övergödning. BalticSea2020 har träffat Peter Feuerbach, projektledare på Hushållssällskapet i Halland, för att höra mer om projektet och den innovativa och teknikoberoende åtgärden, som bedöms ha stor potential att minska läckage av näringsämnen till Östersjön.

Läs artikeln här.

Projektet leds av Hushållssällskapet i Halland, i samarbete med Högskolan i Halmstad samt Videncentret for Landbrug och Fødevareøkonomisk Institut i Danmark, med finansiering av BalticSea2020.