Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2013

I Svelands kustvattenvårdsförbunds årsrapport Svealandskusten 2013, skriver våra projektledare Linda Kumblad och Emil Rydin om programmet Levande kust och restaureringen i Björnöfjärden på Ingarö. Artikeln redogör tydligt vad programmet handlar om och vilka åtgärder som genomförs för att förbättra den ekologiska statusen i Björnöfjärden.

Artiklen finns att ladda ner här nedan. För att läsa årsrapporten i sin helhet, besök Havet.nu. Svealandskusten 2013 sammanfattar miljötillståndet i de kustvatten som sträcker sig
från Dalälvens mynning i norr till Svealandskusten2Bråviken i söder.

Artikel
Levande kust vill visa att det går

För mer information om projeketet Levande kust - klicka här.