Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2012

Sammanfattning om anmälan om 12:6 samråd till Länsstyrelsen

Här finns information om projektets anmälan om 12:6 samråd till Länsstyrelsen. Samrådet hölls den 9 februari 2012 i Värmdö, inför den första åtgärden i Björnöfjärden och Säbyviken. Därefter skickades en anmälan till Länsstyrelsen för behandling. BalticSea2020 fick senare beslut med föreskrifter från Länsstyrelsen där Länsstyrelsen ställde sig positiva till BalticSea2020s anmälan. Den första aluminiumbehandlingen avslutades i september och nästa omgång sker under våren 2013. För att läsa anmälan i sin helhet - klicka här. För mer information om aluminiumfällning för att fastlägga fosfor i sedimenten - klicka här.

Länsstyrelsen positiva till fastläggning av fosfor
i Björnöfjärdens sediment

20 april 2012

Den 9 februari 2012 anordnade BalticSea2020 ett 12:6 samråd i Värmdö kommun för att informera markägare och andra intresserade om de planerade miljövårdsåtgärderna i Björnöfjärden på Ingarö. Efter samrådet skickades en anmälan in till Länsstyrelsen för behandling. BalticSea2020 har nu fått beslut med föreskrifter från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ställer sig positiva till att BalticSeaS2020 fastlägger fosfor på bottnar djupare än sex meter i Säbyviken och Björnöfjärden. Fastläggningen kommer att göras från norr (Säbyviken) till söder (Björnöfjärden) och stiftelsen beräknar att arbetet kan påbörjas i slutet av maj och pågå under hela sommaren.

Anmälan om 12:6 samråd under behandling

9 mars 2012

Levande kust-projektet har fått besked från Länsstyrelsen att anmälan om 12:6 samråd har kommit in för behandling. Behandlingstiden är ungefär sex veckor och därefter finns möjlighet att överklaga beslutet inom en period av tre veckor. Om Länsstyrelsen beviljar anmälan kommer åtgärden i Björnöfjärden påbörjas tidigast i månadsskiftet april/maj.

Anmälan om 12:6 samråd till Länsstyrelsen

23 februari 2012

Efter 12:6 samråd inför den första åtgärden i Björnöfjärden och Säbyviken den 9 februari i Värmdö, har en anmälan skickats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer utifrån anmälan fatta ett beslut med föreskrifter om åtgärden får genomföras eller ej. Behandlingstiden är normalt sex veckor, men stiftelsen har bett om skyndsam handläggning. Håll dig uppdaterad på vår hemsida. Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss på stiftelsen eller lämna en kommentar på vår facebooksida "BalticSea2020".

Vi vill samtidigt tacka alla som visar sitt intresse för vårt projekt Levande kust och som deltog på samrådsmötet i Värmdö.

För att läsa anmälan i sin helt - se här
För att läsa samrådsredogörelse med minnesanteckningar (presentation från samrådet) - se här
För att läsa information rörande ansvarsfrågan - se här