Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2020

”Gäddan lurar i vassen” är ett känt uttryck, vilket också stämmer. Gäddan kan lura på sitt byte i timmar innan den snabbt och överraskat anfaller. I Östersjön finns gäddan längs de södra och östra kusterna, främst i skärgårdsmiljö. Den är liksom torsk, öring, gös och lax, en viktig rovfisk för Östersjön. 

gadda

Fiskarter, som gädda, som livnär sig på djurplanktonätande fiskar, som t.ex. spigg, mört och skarpsill har en otroligt viktig funktion i ett övergött hav som Östersjön. Minskar mängden djurplanktonätande fisk ökar mängden djurplankton. Djurplankton håller nere mängden växtplankton och fintrådiga alger, en viktig funktion i ett övergött hav. Genom en stark rovfiskpopulation minskar bestånden av mindre fisk, till förmån för mer djurplankton. Läs mer vid illustrationen "Gäddans roll i det kustnära ekosystemet" nedan.

naringskedja gadda AL

Våtmarker är viktiga lek- och uppväxtområden för gäddor då den erbjuder både skydd och mat för små gäddyngel. Gäddyngel som växt upp i en våtmark är oftast större än de som kläckts i havet, och klarar sig därför bättre.

Inom projektet Levande kust som BalticSea2020 startade 2011 i Björnöfjärden i Stockholms skärgård anlades en gäddvåtmark för att stärka gäddbeståndet tillsammans med Sportfiskarna. Flera gäddor har sedan dess nyttjat våtmarken och förhoppningen är att den kommer vara ett säkert och bra hem för många yngel fram över! Läs gärna mer om gäddvåtmarken inom projektet Levande kust på levandekust.se.

Lite kuriosa. Stora gäddhonor kan väga över 20 kg. Den största väl dokumenterade gäddan (en hona) sägs vara cirka 150 cm lång. Sammanlagt har gäddan omkring 3000 tänder (!), och en gädda som mäter 100 cm kan ha huggtänder som är cirka 2 cm långa.

IMG 3419
Linda Kumblad och Emil Rydin, projektledare för Levande kust, vid tömning av gäddvåtmarken vid
Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Läs gärna mer gäddvåtmarken och hur tömningen går till, här.

Mer information om gädda
Vill du veta ännu mer om gäddan? Läs gärna vår artikel "Gäddfabriker - spelar det någon större roll för Östersjöns kustområde?", från 2019, ett projekt som leds av Petter Tibblin, postdoktor vid institutionen för biologi och miljö och professor Per Larsson, båda vid Linnéuniversitetet, i syfte att ta reda på om gäddvåtmarker, eller så kallade gäddfabriker kan hjälpa till att stärka gäddbestånden.

Du hittar också mer information om gäddan på Livet i Havet och SLU Artdatabanken, som vi också har använt till källa gällande fakta om gäddan.

Källor: Projektet Levande kust, Livet i havet och SLU Artdatabanken.