Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2018

Förra veckan enades EU:s medlemsländer om fiskekvoterna för 2019. Kvoterna för östersjötorsken har genererat många reaktioner från bland annat forskare, politiker och intresseorganisationer.

 Joakim Hjelm, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och även del av International Council for the Exploration of the Sea (ICES) sade: 
- Beståndet är väldigt litet i de östra delarna och torskarna är väldigt magra. Fisketrycket kommer att bli för stort och det är inte hållbart, varken för ekosystemet eller för företag.

Enligt ICES hade torskkvoten i östra Östersjön behövt minska med 36% för att det ska vara hållbart långsiktigt. 2019 års kvot sänktes med enbart 15%.
- Jag kan inte få minus femton inom de vetenskapliga rekommendationerna, säger Joakim Hjelm.

Sveriges lantbruksminister och fiskerepresentant vid kvotsättningsförhandlingarna, Sven-Erik Bucht, har flera år i rad uttryckt att han är nöjd med beslutade kvoter. Han menar att torskkvoten för 2019 är inom de vetenskapliga råden, men uttryckte ändå viss oro:
- Tyvärr kom vi inte helt i mål med torsk i östra Östersjön, men jag kommer fortsätta göra vad jag kan för att komma till rätta med den problematik och de utmaningar som vi har med det beståndet.

Linnea Engström (MP) kommenterade:
- Vi måste öka takten radikalt i arbetet med att återställa våra fiskebestånd och stoppa överfisket. Vi har sagt att det målet ska vara uppnått senast 2020, och det är vi långt ifrån idag tyvärr.

Flera intresseorganisationer har varit kritiska, inte bara till kvoten för torsken i östra Östersjön, utan för kvotbesluten i Östersjön i helhet.

Karin Glaumann, expert i fiskefrågor på WWF sade:
- Om man tittar på helheten så har man satt kvoter över de vetenskapliga råden för 5 av 10 fiskbestånd vilket förstås är helt oacceptabelt. Man har alltså missat möjligheten att ta ett steg i rätt riktning mot att nå målet om hållbara fiskbestånd till 2020 som EUs medlemsländer enats om i den gemensamma fiskeripolitiken. Ännu en gång har kortsiktiga intressen prioriterats över långsiktiga förvaltningsmål.

- Att man beslutat om så höga kvoter för Östersjötorsken är väldigt märkligt, vi noterar att man föreslagit en höjning på 70 procent för det västra torskbeståndet. Det här beståndet har varit överfiskat under många år och har ännu inte återhämtat sig fullt.

 Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare, uttryckte på organisationens hemsida:
- Det är obegripligt att både kommissionen och ministerrådet kan försvara en fortsatt hög kvot på ett torskbestånd som är akut hotat.

Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, kommenterade:
- Kvoterna för torskfisket i östra Östersjön har under lång tid varit alldeles för höga vilket i hög grad bidragit till att torsken i dag befinner sig i kris. Nu har EU:s medlemsländer beslutat att kvoterna ska minska med 15 % - men det är betydligt mindre än den 40 % minskning som krävs enligt den vetenskapliga rådgivningen. Nu måste politikerna börja lyssna på forskarna för att rädda torsken.

Även fisket uttrycker oro för östersjötorsken. Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation, sade:
- Jag blir lite orolig, jag tycker inte att de har lyssnat tillräckligt på vetenskapen denna gång. Att sänka med bara 15 procent i östra beståndet är en för låg sänkning och att ta ut hela den höjningen på västra beståndet tycker jag också är lite vågat. Det kanske hade varit smartare att spara den lite.

- Vi har inte ett intresse i att kunna fiska bara nästa år, vi har en långsiktig plan att vi ska fiska i tio, 20 och 30 år också. Om vi har en större vinst nästa år tjänar vi inget på det om det går ner desto mer året därpå. Vi måste bygga upp ett hållbart, starkt bestånd, det är det vi tjänar pengar på.

Slutligen är det svårt att förstå hur ett system, som finns till för att säkerställa en hållbar förvaltning av fiskebestånden, inte lyckas se till östersjötorskens bästa. För en sak är säker. 2019 års kvotbeslut gynnar inte torsken.

 För mer information om 2019 års kvoter för östersjötorsken, klicka här

Citaten finner du i följande artiklar:
Kritiska röster om EU:s nya fiskekvoter, SvD 2018-10-15
Missnöje med fiskeministrarnas kvotbeslut, Alinget.se 2018-10-16
Nya torskfiskekvoter i Östersjön betydligt högre än forskarnas rekommendationer, Natursidan.se 2018-10-16
Kritik mot EU:s nya fiskekvoter, SR 2018-10-16
EU-beslut om fiskekvot fortsatt hot mot östersjötorsken, Sportfiskarna.se 2018-10-16