Författare: Ulf Bergström, Henrik Christiansen, Ann-Britt Florin, Sven-Gunnar Lunneryd, Carl André
Publicerad år: 2015

Originaltitel: Genetisk undersökning av torsk från Ålands hav
Antal sidor: 13

Under många år har man fångat lekmogen torsk i Ålands hav, men ingen har trott att det faktiskt är ett eget bestånd som leker och förökar sig eftersom salthalten är väldigt låg i området. Det finns dock tecken som tyder på att de faktiskt gör det. I projektet ”Torsk i Ålands hav” har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs universitet gjort en genetisk undersökning för att klargöra om torsken i Ålands hav skiljer sig från andra torskbestånd i Östersjön. Totalt har de undersökt 263 individer samt kartlagt tillväxt och parasitförekomst i torsk från olika delar av Östersjön. Resultaten visar att den torsk som leker i Ålands hav kan vara genetiskt skild från det så kallade östra beståndet som leker i södra Östersjön, även om skillnaderna är små.

Klicka här för att ladda ner rapporten