Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2014

Den 13 december 2013 höll projektet "Mot längdoptimerat fiske i Östersjön" ett slutseminarium om resultaten från fas 1 och det var framför allt resultaten från de biologiska studierna som väckte uppmärksamhet.

Projektet startade i början av 2013 och syftar till utveckla fiskemetoder som tillåter torskarna att bli större och som visar att dessa metoder är tillämpbara i praktiken, i det dagliga arbetet. Resultaten från fas 1 visade att även om torskbeståndet i östra Östersjön är stort och befinner sig på den så kallade maximala hållbara nivån (MSY) är den både mager, liten och växer dåligt. Över 90 % av beståndet är mindre än den längd då den får fiskas (38cm).

Resultaten tyder på att denna situation är resultatet av att bara de stora individerna har fiskats under lång tid, men också att utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön verkar ha en oväntat stor påverkan på torsken. Detta betyder att projektets ursprungliga idé att fiskaren själv ska hjälpa till att förbättra beståndet genom att endast stora individer fångas, troligen behöver revideras.

Nu övervägs hur projektet bäst ska gå vidare.

För mer information om "Mot längdoptimierat fiske i Östersjön", klicka här. Projektet leds av Staffan Larsson, Sveriges Torskfiskares Producentorganisation (STPO).