Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2014

På morgonen den 30 maj 2013 avslutades trialogerna mellan Ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen, då de slutligen kommit överens om hur den nya fiskeregleringen ska se ut. Resultatet var över förväntan och lägger grunden till en helt ny fiskeriförvaltning. Nu är det upp till medlemsländerna att visa att de också utnyttjar de nya möjligheterna till en förbättrad förvaltning när lagen implementeras.

Huvuddragen i den nya gemensamma fiskerilagen är:

  • Fiskbestånden förvaltas så man fiskar på MSY (dvs. att fisket förvaltas långsiktigt enligt principen om maximalt hållbart uttag) till 2015 där det är möjligt, dock senast 2020. Även fiskekvoternas storlek ska vara anpassade till att nå detta mål senast 2015. (I gällande CFPn finns inga konkreta mål för hur fiskbestånden ska förvaltas).
  • Utkastförbud kommer att gälla med ett gradvis införande. I Östersjön gäller förbudet från 2015. Vissa möjligheter för undantag upp till 5% av kvoten kan utnyttjas men de kommer att vara begränsade av krav på specifika planer och kontroll. Medlemsstaterna är också skyldiga att övervaka utkastförbudet med kameror, observatörer eller liknande. (I gällande CFPn är man istället skyldig att kasta tillbaka all fisk som man inte ska landa, vilket lett till utkast på runt 1.7 miljoner ton årligen).
  • Regionalisering genomförs där medlemsstaterna runt ett havsområde i mycket högre grad än idag kan utveckla lämpliga åtgärder för att uppnå målen i CFPn. Därmed minskar den så kallade micromanagement från Bryssel.

Här kan du ladda ner EUs nya fiskelag – den gemensamma fiskeripolitiken.

Nybörjarguide till den gemensamma fiskeripolitiken
Inför röstningen i EU parlamentet tog en grupp av politiker som kallade sig Fish For the Future fram två broschyrer som på fem minuter förklarade hur den förra fiskelagen fungerade och vad som behövde justeras till den nuvarande. Broschyrerna visar på ett tydligt och enkelt sätt hur fisket ser ut i Europa idag, hur det kan bli bättre samt hur fiskbestånden kan upprätthållas i framtiden. För mer information om Fish For the Future och broschyren - klicka här.

Klicka här för BalticSea2020s sammanfattning av de viktigaste delarna inför röstningen om den nya fiskeripolitiken
Klicka här för BalticSea2020s sammanfattning om Utkastförbudet
Klicka här för BalticSea2020s sammanfattning om Regionalisering
Klicka här för BalticSea2020s sammanfattning om Individuella överförbara kvoter (TFC)