Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2014

Broschyr utkastfrbudAtt delar av fiskets fångster slängs tillbaka har varit ett av de stora problemen med EU:s gemensamma fiskeripolitik. Omkring var fjärde matfisk som fångas inom EU slängs tillbaka, vilket betyder totalt 1, 7 miljoner ton fisk per år. I Östersjön slängs ungefär tio procent av fångsten överbord. Helt i onödan.

EU har nu beslutat om en ny fiskelag som innebär att all fisk istället ska landas – det så kallade utkastförbudet. Just nu pågår arbetet inför utkastförbudets implementering i Östersjön, som ska gälla från och med början av januari 2015. Inför implementeringen har medlemsländerna möjlighet att lämna förslag på hur de vill införa förbudet.

BalticSea2020s förslag på implementeringen av utkastförbudet

BalticSea2020 har tagit fram ett förslag för Östersjön, som vi anser kommer att hjälpa fiskare att anpassa sig till utkastförbudet och inte minst förenkla reglerna så att fiskarna får större frihet att utveckla sitt fiske. Det ger fiskare möjlighet att få ett betydligt större handlingsutrymme och möjligheter att konstruera redskap och justera fiskemönster så bland annat oönskade bifångster undviks. Förslaget ger också betydande regellättnader som ger möjligheter för fiskare att använda sin kunskap och idéer till exempelvis att minska redskapens bränsleförbrukning. Förslaget bygger på ett tidigare förslag från Danmark och består av två alternativ:

1) Antingen kan fiskare välja en mindre sträng kontroll som liknar den nuvarande, och fortsätta fiska enligt de nuvarande reglerna när det gäller fiskeredskap, ansträngning och kvoter.

2) Som ett alternativ kan fiskare välja att få undantag från en rad regler om exempelvis redskapsutformning och därmed fritt få utforma sina redskap på bästa sätt och fiska så många dagar som de behöver. För att kunna ge undantag från dessa regler utan att riskera illegalt fiske, krävs dock att fiskaren kan bevisa att deras fångstrapportering är korrekt. De måste därför montera CCTV kameror som filmar fångsten (inte personalen), alternativt ha observatörer ombord.  

Vi tror att dessa alternativ skulle bana väg för att börja utveckla en resultatbaserad fiskeriförvaltning som samtidigt möjliggör en effektiv och förbättrad lönsamhet för fiskare, utan att störa det nuvarande förvaltningssystemet.

Läs mer i BalticSea2020s broschyr: Utkastförbudet – Nu är det dags för handling.