Författare: Baltic Sea 2020
Publicerad år: 2009

Originaltitel
“Best practices” for fisheries management

Baltic Sea 2020 och Stockholm Resilience Centre har analyserat hur fisket har förvaltats i olika delar av världen för att kunna utreda om det finns några metoder som kan implementeras för Östersjöregionen. Mike Sissenwine och David Symes, experter inom fiske och fiskeriförvaltning, ledde arbetet. Som grund till rapporten genomgicks vetenskaplig litteratur inom ämnet och en workshop med deltagare från icke statliga organisationer, fiskeindustrin samt den vetenskapliga världen. Därefter fokuserade projektgruppen på följande tre länder: Norge, USA och Kanada för att se om deras metoder skulle kunna bidra till EUs gemensamma fiskeripolitik.

Antal sidor: 96

Klicka här för att ladda ner rapporten.