fiske
2011-05-10

old3_mini

Genom undersökning av andra marina områden

Läs mer: Hållbar fiskeriförvaltning

2011-05-10

msc_liten

Certifiering av fisk och fisken som på ett enkelt sätt visar konsumenter vilka fiskar som är lagligt fångade

Läs mer: Etablera MSCs miljömärkning av fisk i Östersjöregionen