fiske
2011-05-10

old2_mini

Möjligehter att återskapa ett ekosystem som domineras av stora rovfiskar

Läs mer: Big fish back: riskanalys

2011-05-10

old4_mini

Enskilda länders möjlighet att utveckla fiskeriförvaltningen

Läs mer: Ekosystemansats i fiskeriförvaltningen for Östersjön

2011-05-10

old1_mini

En internationell workshop

Läs mer: Fisket och fisken ur ett ekosystemperspektiv

2011-05-10

old3_mini

Workshop om minskade rovfiskbestånd

Läs mer: Ekologiska effekter av fisket i Östersjön

2011-05-10

old2_mini

En workshop om resursförvaltning

Läs mer: Förvaltning av Östersjöns resurser