fiske
2011-05-10

spoknat_liten2

Borttappade eller kvarglömda fiskeredskap, så kallade spöknät, behåller sin fångstkapacitet

Läs mer: Rensa spöknät - ett pilot- och informationsprojekt i Polen

2011-05-10

old1_mini

Säkerställa att ministerrådets beslut om torskkvoter under 2009 var i linje med återhämtningsplanen

Läs mer: Torskprojektet 2009

2011-05-10

old2_mini

Östersjöns problematiska miljösituation förvärras av det svårlösta problemet med att skapa en fiskeriförvaltning som är hållbar

Läs mer: Underlätta förvaltning av Östersjöns fiskerier genom förbättrad kommunikation bland aktörerna

2011-05-10

old1_mini

Genom undersökning av andra marina områden

Läs mer: Bästa förvaltningsmetoderna för fiske

2011-05-10

old4_mini

Fiskeberäkningar bortom de officiella siffrorna - hur stort är svinnet?

Läs mer: Hur mycket torsk finns det i Östersjön?