fiske
2012-03-07

the last cod

Under 2012 beslutade EU om en ny fiskelag. Inför röstningen har BalticSea2020 arbetat intensivt för att bidra till en hållbar gemensam fiskeripolitik.

Läs mer: CFP Reform program - den gemensamma fiskeripolitiken

2011-05-10

MSC II

Certifiering av fisk och fisken som på ett enkelt sätt visar konsumenter vilka fiskar som är lagligt fångade. Nu förstärker MSC sina aktiviteter med fokus på Polen och Finland.

Läs mer: Etablera MSCs miljömärkning av fisk i Östersjöregionen II

2011-05-10

pikeperch_liten

Är det möjligt att genom utsättning av rovfisk inom ett havsområde minska övergödningens effekter?

Läs mer: Utsättning av gös – en miljöåtgärd

2011-05-10

sportfisk_liten

Går det att stärka bestånden av rovfisk genom att reparera fiskarnas reproduktionsmiljöer?

Läs mer: Storskalig satsning på stärkta rovfiskbestånd

2011-05-10

chab_liten

Nätverk av involverade aktörer för nationell konsensus i fiskefrågor

Läs mer: Rundabordssamtal för en stärkt dialog mellan fiskeriintressenter i Polen