fiske

Rädda östersjötorsken – skydda kustfisket

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk. Efter många års överfiske är torskbeståndet i kris, medan beslutsfattare och forskare står handfallna. Vetenskapen misslyckades med att förutsäga det som hände. Fiskeripolitiken har misslyckats samtidigt som de åtgärder som vidtagits snarast förvärrat situationen. BalticSea2020 har startat ett projekt för att stärka torskbeståndet, bl.a. genom att tills vidare föreslå stopp för trålfiske efter torsk.

Bara småtorsk i Östersjön 
Östersjöns torskbestånd är illa ute. På 1980-talet fångades årligen flera hundra tusen ton östersjötorsk, men sedan kollapsade beståndet. Enstaka år med lyckad fortplantning kunde inte förhindra den kris vi ser nu. Idag finns i princip bara små torskar som är i allt för dålig kondition för att följa efter födan. De stora torskar som behövs för återväxten finns knappast längre – orsaken är främst en ohållbar och skadlig fiskemetod, bottentrålning. Om vi inte vidtar mycket kraftfulla åtgärder kan östersjötorsken vara bortom räddning. Östersjöns torsk är genetiskt unik och kan inte ersättas av torsk från Västerhavet. Därför är det som pågår ett ogenomtänkt evolutionärt experiment.

Liten torsk rubbar balansen i Östersjön
Torsken är Östersjöns främsta rovfisk och ett livskraftigt bestånd med många stora torskar behövs i ekosystemet. Utan stora rovfiskar ökar bestånden av strömming och skarpsill. De riskerar då att minska mängden djurplankton och detta leder i sin tur till att mängden växtplankton ökar. Andra stora rovfiskar kan inte ersätta torsken då de är kustbundna, som gädda och gös - eller för fåtaliga, som laxen. Efter decennier av överfiske fyller inte torsken längre sin funktion som topprovfisk i ekosystemet. Trots tidvis goda föresatser ser vi nu hur en misslyckad fiskeripolitik drabbar både miljö och fiskenäring. Det krävs kraftfulla konkreta insatser, och de behövs nu.

Hållbart fiske utan trål
Fiskeripolitiken är en avvägning mellan miljöintresset och fiskenäringen. När det gäller torskfisket har miljön fått stå tillbaka för fiskenäringens krav. Länge tilldelade politikerna fisket större kvoter än vetenskapen rekommenderade, men även när dessa råd följts har situationen fortsatt att förvärras. Tillståndet för östersjötorsken är nu så allvarligt att de vetenskapliga modeller, som förvaltningsplan och kvoter baserats på, inte längre kan användas eftersom torskarna växer för långsamt för att kunna åldersbestämmas. Nu är torskbeståndet så dåligt att yrkesfiskarna sedan några år inte kunnat fiska upp de tilldelade kvoterna, trots omfattande fiskeansträngning. I Öresund råder trålförbud av sjösäkerhetsskäl. Där finns ett normalt torskbestånd med stor torsk, något som saknas i Östersjön.

Vi vill alla ha en fiskenäring som ger oss levande kustsamhällen och god färsk fisk. Dagens torskfiske bedrivs främst av en handfull fiskefartyg som bottentrålar, en fiskemetod som inte är ekologiskt hållbar. Bland annat anses bottentrålning ha bidragit till att de flesta lokala torskbestånden försvunnit längs svenska västkusten. 

BalticSea2020 startade under 2017 ett projekt för att ta fram underlag till en plan för att rädda beståndet av torsk i Östersjön. Vi vill därigenom säkra ett framtida hållbart, torskfiske som gynnar det lokala näringslivet. Vi kommer att arbeta med vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga analyser för att ta fram beslutsunderlag för alla intressenter.

Projektets hemsida
Läs gärna mer om arbetet på projektets hemsida, http://raddaostersjotorsken.se/. Här finns information om projektet, östersjötorsken, nyheter, debattartiklar med mera. 

Visionsdokument för Östersjöns fiske
Hösten 2020 lanserade stiftelsen ett visionsdokument för det framtida fisket i Östersjön, där all den kunskap och erfarenhet projektet upparbetat genom åren finns samlat. Det är en rapport som kan vara ett första steg för en sundare fiskeripolitik som prioriterar miljö, hållbarhet och småskaligt fiske. Läs mer och ta del av rapporten "En vision för Östersjöns fiske" här.

 

 
THE LAST COD photo by Peter Ostlund © Peter Östlund

Status på projektet

Start: 2017-01-01
Slut: 2019-12-31


KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org

 

PROJEKTMATERIAL

2020-09-17 - Rapport om Östersjöns framtida fiske
En vision för Östersjöns fiske
2020-09-17 - Debattartikel i DN
"Vinst för samhället att stoppa storskaliga östersjöfisket"
2020-07-07- Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 25: Strömmingen engagerar och MSC förvillar
2020-06-03 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 24: Fiskekvoter 2021 - långsiktigt fokus behövs
2020-05-06 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 23: Prioritera det småskaliga fisket
2020-02-04 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 22: Kampen för en vettig fiskepolitik fortsätter 2020
2019-11-12 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 21: Bra beslut - men fisken i Östersjön kräver långsiktighet
2019-10-08- Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 20: Avgörande beslut på kort och lång sikt
2019-09-23 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 19: Återhämtning tar tid
2019-10-09 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 18: Kommissionen föreslår nollkvot
2019-08-23 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 17: Prioritera miljön framför en handfull arbetstillfällen
2019-06-26 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 16: Håll kursen bland fiskepolitikens grynnor och blindskär
2019-06-05 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 15: Bra regeringen! Men jobbet har bara börjat
2019-05-29 - ICES vetenskapliga rådgivning för 2020
Kommentar till ICES råd om torskkvot i Östersjön
2019-05-13 - Artikelserie
Inför EU-valet: Så vill partierna arbeta för östersjötorsken
2019-05-13 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 14: Systemet som lurar sig självt
2019-04-23 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 13: Åtgärdslista för landsbygdsministern
2019-04-15 Brev till EU:s fiskeministrar runt Östersjön
Miljöorganisationer ber fiskeministrarna att ta till krisåtgärder för östersjötorsken
2018-03-28 Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 12: Fortsatt torskfiske är skadligt
2018-02-11 Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 11: Avgörande år för östersjötorsken
2018-02-01 - Debattartikel på SvD.se
Drastiska beslut krävs för fisket i Östersjön
2018-12-14 - Debattartikel i Uppsala Nya Tidning
Inget hållbart fiske utan politisk handling
2018-10-23 - Fiskekvoter i Östersjön för 2019
Reaktioner på 2019 års kvoter för Östersjötorsken
2018-10-16 - Fiskekvoter i Östersjön för 2019
En mörk dag för östersjötorsken
2018-10-12 - Debattartikel i Uppsala Nya Tidning
Torskens sista chans?
2018-10-10 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 10: EU:s fiskepolitiska skådespel skadar torsken
2018-10-02 - Debattartikel i SVT Opinion
”Rädda Östersjötorsken – Flytta fiskepolitiken till miljödepartementet”
2018-09-27 - Artiklar i SvDs bilaga "Rädda Östersjön"
Torskens kollaps i Östersjön, Det goda exemplet, Från ord till handling
2018-09-17 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 9: Ansvaret vilar på fiskeministrarna
2018-08-10 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 8: Driver landsbygdsministern fiskefrågorna?
2018-07-16 - Debattartikel i SvD
”Sverige kan driva på för att rädda torsken”
2018-07-06 - Codcast, en podd om östersjötorsken, direkt från Almedalen. Programledare: Ola Wong.
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
2018-06-20 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 7: Vem har rätt till fisken?
2018-06-01 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 6: Torskkvoter i Östersjön
2018-05-31 - Pressmeddelande från BalticSea2020
Sista chansen för Bucht och Lövin?
2018-05-23 - WWF Fiskguide 2018
Östersjötorsken får rött ljus av WWF
2018-05-14 - Pressmeddelande från BalticSea2020
BalticSea2020: Trålförbud gynnar samhällsekonomin - småskaligt yrkesfiske och fritidsfiske skapar större värden tillsammans
2018-05-07 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 5: Historiskt låga fångster av torsk i Östersjön
2018-04-27 - Pressmeddelande från BalticSea2020
50 000 underskrifter mot bottentrålning efter torsk
2018-04-12 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 4: Torskens roll i ekosystemet
2018-03-20 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplad till östersjöfisket
Fiskebrief 3: Östersjötorsken - en unik och isolerad art
2018-02-28 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplat till östersjöfisket
Fiskebrief 2: Utkast fortsätter trots förbud
2018-02-19 - Debattinlägg i Sydsvenskan
”Östersjötorsken är en förlorad ekonomisk resurs. Ingen kan tjäna pengar på den. Låt den inte också gå förlorad som art.”
2018-02-08 - Fiskebrief - ett kortare dokument som belyser enskilda frågor kopplad till Östersjöfisket
Fiskebrief 1: Hur stor är fiskenäringen?
2018-02-07 - Pressmeddelande från BalticSea2020
Trålförbud för att ge östersjötorsken en chans
2017-08-31 - Pressmeddelande från BalticSea2020
Avgörande skede för östersjötorsken
2017-08-23 - Centerpartiet om östersjötorsken
Centerpartiet om torskens allvarliga situation i Östersjön
2017-08-18 - Rädda östersjötorsken i medierna
BalticSea2020:s nya initiativ för att hjälpa östersjötorsken väcker uppmärksamhet
2017-07-04 - Almedalen
"Rädda östersjötorsken" i Almedalen
2017-07-02 - Pressmeddelande från BalticSea2020
Ny satsning för att rädda östersjötorsken
2017-06-27 - Seminarium i Almedalen
Almedalsveckan: Hoten mot torsken i Östersjön
2017-06-22 - Debattartikel i Båtliv
BalticSea2020 i Båtliv: ”Dags för ett brett engagemang för att rädda östersjötorsken”
2017-06-12 - Pressmeddelande från regeringen
Havs- och Vattenmyndigheten ska utreda bottentrålningens effekter
2017-05-31 - Notis om ICES kvoter för Östersjön
Fortsatt kris för östersjötorsken
2017-05-16 - Debattartikel i Svenska Dagbladet
Torsken i Östersjön är på väg att försvinna
2017-06-05 - FN:s Havskonferens - Glöm inte Östersjön
Glöm inte Östersjön
2017-04-21 - HaV om trålförbud efter torsk i västra Östersjön
Ett steg i rätt riktning!
2017-04-11 - Notis om trålförbud
Viktigt beslut om trålförbud vid S-kongressen
2017-03-09 - Krönika i Rädda Östersjön
Vågar Sverige ta första steget?
2016-12-24 - Debattartikel i Dagens Nyheter
Kan jultomten rädda torsken i Östersjön?