fiske

Rensa spöknät - ett pilot- och informationsprojekt i Polen

Borttappade eller kvarglömda fiskeredskap, så kallade spöknät, behåller sin fångstkapacitet förvånansvärt länge i Östersjön. Redskapen fortsätter att fånga fisk, fåglar och marina däggdjur vilket leder till nedbrytning av den marina miljön. I projektet ”Rensa spöknät - ett pilot- och informationsprojekt i Polen” under ledning av WWF Polen togs spöknät upp i det polska territorialvattnet av Östersjön.

Bakgrund
De borttappade nätens fångstkapacitet minskar med tiden. Efter tre månader har kapaciteten minskat till 20 % av dess ursprungliga kapacitet och efter 27 månader till 6 procent. Dessa 6 procent som redskapen fortsätter att fånga räknas inte in när fiskekvoterna för Östersjön sätts, vilket betyder att stabiliteten och återväxten hos fiskebestånden kan hotas.

Målsättning
Det huvudsakliga målet med projektet var att bedriva verksamhet som syftar till att rensa Östersjön, i det polska territorialvattnet, från förlista nät som fortsätter att fånga mätbara mängder fisk och havslevande däggdjur. De borttappade näten ansamlas och trasslar ofta in sig i vrak. Det första steget bestod i att lokalisera potentiella vrak och andra platser där förlista fiskeredskap ansamlats, för att därefter plocka upp de nät som hittas.

Under pilotprojektets gång hämtades så mycket som sex ton spöknät från Östersjön. Läs mer om resultatet i projektets rapport och pressmeddelande under projektmaterial till höger. Åtgärden kommer att bidra till att minska onödigt fisketryck på de arter som redan är kraftigt hotade av kommersiellt fiske som till exempel torsk, lax, stör, och hotade havsdäggdjur såsom tumlare och säl.

Efter ett lyckat resultat fortsatte projektet att samla spöknät i större skala. Läs mer om det projektet här.

 

spoknat

Status på projektet

Start: 2011-03-07
Slut: 2011-12-31

piotrpredki

Projektledare

Piotr Predki, WWF Poland

 

PROJEKTMATERIAL

2011-12-14 - Pressmeddelande
Dödliga spöknät i Östersjön
2011-12-13 - Rapport
Ecological effects on ghost nets retrieval in the Baltic Sea
2011-03-29 - Pressmeddelande
BalticSea2020 satsar nu på att rensa havet från spöknät

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org