fiske

Etablera MSCs miljömärkning av fisk i Östersjöregionen

Marine Stewardship Council (MSC) grundades 1997. Syftet var att etablera en trovärdig certifiering av fisk som på ett enkelt sätt visar konsumenter vilka fiskar som är lagligt fångade, på uthålliga och väl förvaltade bestånd. År 2009 anslog BalticSea2020 och Svenska Postkodlotteriet medel för en etablering av ett MSC-kontor i Östersjöregionen (Sverige, Danmark och norra Tyskland). 

I ett första steg öppnade MSC ett kontor i Stockholm från vilket de tillhandahåller tjänster till fiskare och fiskerinäring i Sverige, Danmark och norra Tyskland. Vidare arbetar projektet aktivt för att alla större östersjöfisken skall certifieras i enlighet med MSCs kriterier samt att märkta produkter görs tillgängliga i våra frysdiskar.

Målsättning
Tack vare MSC:s fiskericertifiering och ekomärkningsprogram finns det nu möjligheter för fiskeindustrin i Östersjöregionen att uppvisa att man lever upp till globala marina hållbarhetskrav. Fisket utgör en viktig del av Östersjöns ekosystem och MSC syftar till att främja en ansvarsfull förvaltning av viktiga arter. Målsättningen är att uppnå livskraftiga och hållbara fiskbestånd och att återupprätta en balanserad fiskpopulation. MSC-programmet säkerställer också att fiskeindustrin agerar i enlighet med de riktlinjer för internationell ”best practice” som fastslagits av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

MSC samarbetar med fiskare för att öka utbudet av hållbara produkter från havet. Samtidigt samarbetar man också med handlare, livsmedelsindustri och andra aktörer för att göra dessa hållbara marina produkter mer tillgängliga.

Läs gärna BalticSea2020s sammanfattande artikel Tre år med MSC.

Om MSC
MSC:s program för certifiering av fisken och miljömärkning av fisk och skaldjur ger erkännande och uppmuntran åt hållbara fisken. MSC är en internationell organisation som arbetar tillsammans med fisken, fisk- och skaldjursföretag, forskare, och andra miljöorganisationer samt med allmänheten för att främja det bästa miljövalet för fisk och skaldjur. För ytterligare information, www.msc.org.

År 2013 förstärkte MSC sin aktivitet kring Östersjön med fokus på Polen. För mer information, se projektet Etablera MSCs miljömärkning av fisk i Östersjöregionen II.

Artikel
Läs även artikel om MSC-projektet, där Minna Epps, verksamhetschef Marine Stewardship Council (MSC), berättar om MSC:s etablering och miljömärkning av fisk i Sverige. Klicka här.

msc

Status på projektet

Start: 2009-12-16
Slut: 2013-07-01

minnaepps

Projektledare

Minna Epps, MSC

 

PROJEKTMATERIAL

2013-10-03 - Artikel
Tre år med MSC
2013-08-27 - Pressmeddelande
MSC förstärker sin aktivitet kring Östersjön
2012-12-20 - Rapport
Årsrapport 2011/2012
2012-10-17 - Artikel
Minna Epps om MSCs betydelse för ett hållbart och välskött fiske
2012-05-23 - Rapport
Halvårsrapport
2011-11-11 - Rapport
Halvårsrapport
2010-03-29 - Pressmeddelande
Nytt samarbete för Östersjöns miljö

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org