fiske

Etablera MSCs miljömärkning av fisk i Östersjöregionen II

Marine Stewardship Council (MSC) grundades 1997. Syftet var att etablera en trovärdig certifiering av fisk och fisken som på ett enkelt sätt visar konsumenter vilka fiskar som är lagligt fångade, på uthålliga och väl förvaltade bestånd. BalticSea2020 är huvudfinansiärer för etableringen av MSC i Östersjöregionen. 2013 försträkte MSC sina aktiviteter med fokus på Polen och Finland.

År 2009 anslog BalticSea2020 medel för att stödja en etablering av ett MSC kontor i östersjöregionen. MSCs kontor finns i Stockholm och har till uppgift att sprida kunskap om miljömärkningen bland östersjöländernas konsumenter. Vidare arbetar projektet aktivt för att alla större östersjöfisken skall certifieras i enlighet med MSCs kriterier samt att märkta produkter görs tillgängliga i våra frysdiskar.

År 2013 förstärkte MSC sin aktivitet kring Östersjön med fokus på Polen och Finland. Polen är en stor aktör när det gäller fiskenäringen i Östersjön. Varje år drar fiskare i Polen upp mer än 100 000 ton fisk. I Finland ser MSC ett ökat intresse för miljömärkningen. Flera fiskarter finns redan i programmet, vilket har öppnat upp den finska marknaden. Ambitionen i de båda länderna, är att bidra till en mer hållbar fiskeindustri och öka konsumenternas möjlighet att köpa fisk och skaldjur som är hållbart fångade.

MSC:s målsättning
MSC:s syfte är att accelerera introduktionen och spridningen av MSC-certifieringen och ekomärkningsprogrammet i hela östersjöregionen. MSCs fiskericertifiering och ekomärkningsprogram gör det möjligt för fiskeindustrin i östersjöregionen att visa att man lever upp till globala marina hållbarhetskrav. Målsättningen är att uppnå livskraftiga och hållbara fiskebestånd och att återupprätta en balanserad fiskepopulation. MSC-programmet säkerställer också att fiskeindustrin agerar i enlighet med de riktlinjer för internationell ”best practice” som fastslagits av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Artikel
Läs artikel om MSC-projektet, där Minna Epps, verksamhetschef Marine Stewardship Council (MSC), berättar om MSC:s etablering och miljömärkning av fisk i Sverige. Klicka här.

MSC II

Status på projektet

Start: 2013-02-18
Slut: 2016-09-30

minnaepps

Projektledare

Minna Epps, MSC

 

PROJEKTMATERIAL

2016-10-04 Artikel
Sex år med MSC
2013-11-28 - Nyhet
Östersjötorsken MSC-certifierad igen
2013-08-27 - Pressmeddelande
MSC förstärker sin aktivitet kring Östersjön
2012-10-17 - Artikel
Minna Epps om MSCs betydelse för ett hållbart och välskött fiske
2010-03-29 - Pressmeddelande
Nytt samarbete för Östersjöns miljö

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org