fiske

Rensa spöknät i Östersjön - del 2

Efter ett lyckat resultat av pilotprojektet "Rensa spöknät i Östersjön" anslog BalticSea2020 utökade medel för ett projekt i större skala. Under perioden april 2012 och mars 2013 fortsatte WWF i Polen tillsammans med Litauiska Naturskyddsföreningen att samla in spöknät från Östersjön. 

Bakgrund
Förlorade fiskenät är ett bortglömt problem. De tappade näten fortsätter att fånga fiskar, fåglar och marina däggdjur under många år vilket leder till ett onödigt lidande för djuren, samtidigt som det förorenar Östersjön. I Pilotprojektet (Spöknät i Östersjön) som genomfördes under 2011 uppskattades att upp till 10 000 nät förloras per år, bara i Östersjön. Dessutom uppskattades att närmare 450 ton spöknät finns intrasslade på 3 000 skeppsvrak, bara utmed de polska territorialvattnen. Dessa nät utgör ett betydande hot för fisk och havsdäggdjur, men också för sportdykare.

Målsättning
Målsättningen med projektet "Rensa spöknät i Östersjön - del 2" var att under 60 dagar till havs, under perioden april 2012 fram till mars 2013, hämta upp 25 ton spöknät från Polska och Litauiska territorialvatten samt rensa totalt fyra skeppsvrak. Vidare genomförde projektet en upplysningskampanj riktad mot allmänhet, skolor, fiskare och lokala politiker.

För att förhindra att fiskeredskap förloras och mildra effekterna av spöknäten, skapades även en databas för att ge yrkesfiskare möjlighet att rapportera alla fall av förlorade fiskeredskap. Databasen kommer att bidra till att skapa en interaktiv karta som visar var fiskenäten förlorats eller ligger intrasslade. För att se hur kartan ser ut, besök den polska webbplatsen sieciwidma.wwf.pl.

Projektet “Rensa spöknät i Östersjön” avslutades med ett seminarium i mars 2013, där de viktigaste slutsatserna och resultaten av projektet presenterades. Läs mer i slutrapporten "Collection ghost nets in the Baltic Sea. Final report on the activities conducted in 2012".

spoknat

Status på projektet

Start: 2012-04-01
Slut: 2013-03-31

piotrpredki

PROJEKTLEDARE

Piotr Predki, WWF Poland