fiske

Hållbar fiskeriförvaltning

Fiskeförvaltning i Europa har underlåtit att uppfylla sina mål enligt den nuvarande europeiska fiskeripolitiken. Östersjöns fiskeindustri är ett tydligt exempel, som ger överväldigande bevis.

old3

Status på projektet

Start: 2007-12-18
Slut: 2008-12-31


Projektledare

BalticSea2020